Ansatte og ejendomsudlejning (moms eller lønsumsafgift)

Ansætte vicevært eller hyre selvstændig håndværker?

Ansætte vicevært eller hyre selvstændig håndværker?

Ansætte vicevært eller hyre selvstændig håndværker? - Jeg fortæller lidt om fordele og ulemperne ved at have ansatte kontra at hyre selvstændige håndværkere, når man lejer boliger ud.

Ansatte og ejendomsudlejning (moms eller lønsumsafgift)

Af

|

Udgivet for 6 år siden

|

Ejendomsinvestering

I videoen herunder viser jeg nogle af de materialer, som jeg bruger, når jeg renoverer lejligheder enten ved nyindkøb eller fraflytning. Det leder dog hen til en lidt større problematik omkring boligudlejning, ansatte og moms, som jeg vil tage hul på i dette blogindlæg.


Oprydning i mit malergrej

Et lille indblik i en simpel dagligdagsopgave:I videoen nævner jeg en masse om håndtering af skimmelsvamp. Det har jeg lavet et helt indlæg om, som du finder her.


Moms på boligudlejning til private

Udlejning af privatbeboelse er typisk ikke momspligtigt. Det betyder helt konkret, at der ikke er moms på lejeindtægterne. Det giver rigtig god mening, da de private lejere ikke kan fradrage momsen. Den vil derfor blot ende som en ekstraudgift på 25% af lejen.


Det har dog den hage, at du heller ikke kan fradrage momsen for det, som du køber. Mit selskab, som kun ejer privat beboelse, er ikke momsregistreret, da der ikke er momspligtige aktiviteter. Køber jeg en spand maling til 500 kr. ekskl. moms, så er min udgift faktisk 625 kr. med moms – præcis som det ville være, hvis jeg købte det privat.


Det samme gør sig gældende, hvis jeg hyrer en selvstændig håndværker. Her kan jeg heller ikke fradrage momsen. Hvis jeg derimod ansætter min egen håndværker, så kan jeg komme ud over momsudgiften.


Få adgang til mit komplette kursus i ejendomsinvestering - Kun 2.500 kr

Vil du lære at investere i ejendomme? Jeg har samlet al min viden i et 12 timers online kursus. Du får adgang til over 100 videolektioner som tager dig fra A-Z inden for ejendomsinvestering.
Læs mere her


Lønsumsafgiften

Der er en lang række ydelser, som er momsfritaget. Taxa, tandlæger, banker for bare at nævne nogle få. Man har så indført noget, som hedder lønsumsafgift. Det er en afgift – en moms om man vil - som typisk beregnes på baggrund af virksomhedens samlede lønudgift (afgiftsgrundlaget). Det er den meget simple version, og de nøjagtige beregninger er langt mere komplicerede og afhænger blandt andet af branche mv. Tommelfingerreglen er, at sælger man momsfritagede ydelser, pålægges man i stedet lønsumsafgift.


I forhold til boligudlejning forholder det sig sådan, er der faktisk skal beregnes lønsumsafgift (ML § 13, stk. 1, nr. 8 (udlejning og bortforpagtning af fast ejendom)). Så alene på tidsforbruget er der en besparelse i forhold til momsen. Materialer er der ikke så meget at gøre ved - der er moms stadigvæk en udgift.


Så det er en af flere grunde til, at jeg har ”insourcet” så meget, som det nu kan lade sig gøre. Derfor har jeg også malingrester, arbejdsudstyr mv. til at stå, og som jeg skal forholde mig til. Hyrede jeg blot eksterne håndværkere, havde dette ikke været nødvendigt, da de jo tager det hele med igen, og i øvrigt har deres eget værktøj.


I dette indlæg går jeg i dybden med det at have sin egen vicevært ansat kontra det at hyre selvstændige håndværkere.

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.