Ansætte vicevært eller hyre selvstændig håndværker (video)?

Ansatte og boligudlejning | Mere om moms og lønsumsa¨fgift

Af

|

Udgivet for 1 år siden

|

Ejendomsinvestering

Dette er det andet indlæg i den video challenge, som jeg er en del af. Kort fortalt går det ud på at blive bedre til stå foran et kamera. Denne video er meget banal. Jeg viser egentlig blot, nogle af de materialer, som jeg bruger, når jeg renoverer lejligheder (enten ved nyindkøb eller fraflytning). Det leder dog hen til en lidt større problematik omkring boligudlejning, ansatte og moms, som jeg vil tage hul på i dette blogindlæg.


Oprydning i mit malergrej

Et lille indblik i en simpel dagligdagsopgave:I videoen nævner jeg en masse om håndtering af skimmelsvamp. Det har jeg lavet et helt indlæg om, som du finder her.


Moms på boligudlejning til private

Udlejning af privatbeboelse er typisk ikke en momspligtigt. Det betyder helt konkret, at der ikke er moms på lejeindtægterne. Dt giver rigtig god mening da de private lejere ikke kan ikke fradrage momsen. Den vil derfor blot ende som en ekstraudgift på 25% af lejen.


Det har dog den hage, at du heller ikke kan fradrage momsen for det, som du køber. Mit selskab, som kun ejer privat beboelse, er ikke momsregistreret, da der ikke er momspligtige aktiviteter. Køber jeg en spand maling til 500 kroner eksklusiv moms så er min udgift faktisk 625 kroner (med moms) – præcis som det ville være, hvis jeg købte det privat.


Det samme gør sig gældende, hvis jeg hyrer en selvstændig håndværker. Her kan jeg heller ikke fradrage momsen. Hvis jeg derimod ansætter min egen håndværker, så kan jeg komme ud over momsudgiften.


Lønsumsafgiften

Der er en lang række ydelser, som er momsfritaget. Taxa, tandlæger, banker for bare at nævne nogle få. Man har så indført noget, som hedder lønsumsafgift. Det er en afgift – en moms om man vil - som typisk beregnes på baggrund af virksomhedens samlede lønudgift (afgiftsgrundlaget). Det er den meget simple version, og de nøjagtige beregninger, er langt mere komplicerede og afhænger blandt andet af branche m.v. Tommelfingerreglen er, at sælger man momsfritagede ydelser, pålægges man i stedet lønsumsafgift.


I forhold til boligudlejning forholder det sig sådan, er der faktisk skal beregnes lønsumsafgift (ML § 13, stk. 1, nr. 8 (udlejning og bortforpagtning af fast ejendom)). Så alene på tidsforbruget, er der en besparelse i forhold til momsen. Materialer er der ikke så meget at gøre ved, der er moms stadigvæk en udgift.


Så det er en af flere grunde til, at jeg har ”insourcet” så meget, som det nu kan lade sig gøre. Derfor har jeg også malingrester, arbejdsudstyr m.v. til at stå, og som jeg skal forholde mig til. Hyrede jeg blot eksterne håndværkere, havde dette ikke været nødvendigt, da de jo tager det hele med igen og i øvrigt har deres eget værktøj.


I et kommende indlæg vil jeg gå i dybden med det at have sin egen vicevært ansat kontra det at hyre selvstændige håndværkere. Ovenstående er bare en enkelt ting, men det er et langt mere komplicerede regnestykke, som kræver en nøje gennemgang.


Dette indlæg er sponseret af Mark, som driver tjek-laan.dk - en oversigt hvor du kan låne penge
Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2019

FIRE

55%

EJENDOMME: 14 LEJEMÅl
AKTIER: 145.354,00 kr.
CROWDLENDING: 2.438,00 kr.

27.345,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2019

27.345,00 kr.

Der er 9 år, 7 måneder og 15 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 42-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.