Børneopsparing - Alt du bør vide

Simons børneopsparing
Eksempel på børneopsparing med depot.

» Vil du direkte til afkastsberegneren så klik her.

En af de positive ting i det nye finanslovforslag for 2018 er, at indbetalingsgrænsen for børneopsparinger hæves fra 3.000 kroner om året til 6.000 kroner. For os der prioriterer en opsparing til vores børn, er det naturligvis rigtig gode nyheder.

Hvad er en børneopsparing?

En børneopsparing er som sådan en helt almindelig konto, men hvor der følger særlige beskatningsregler. Rettere sagt er der faktisk ingen beskatning! Afkastet fra en børneopsparing er skattefrit, og det er det, som gør det til et sublimt produkt.

Begrænsninger på en børneopsparing

Træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himmelen. For at undgå at eksempelvis forældre investerer egne midler gennem deres børns børneopsparinger, og på den måde udnytter skattefriheden, er der opsat en række regler og begrænsninger. De følger herunder (beløbsgrænser er med udgangspunkt i, at finanslovsforslaget for 2018 bliver vedtaget):

For at få det fulde udbytte af skattefriheden, er den bedste strategi, at indbetale mest muligt hurtigst som muligt og binde dem i så lang tid som muligt.

Få mest muligt ud af børneopsparingen

Skal du snart være mor eller far, eller har du allerede børn så læs her, hvordan du får mest ud af en børneopsparing.

Første step er at undersøge, hvad en børneopsparing med tilknyttet aktiedepotet koster i din nuværende bank. Både hvad de faste omkostninger angår samt minimums handelsomkostningerne. Undersøg også om der er nogle investeringsrestriktioner, da flere banker kun tillader investering af midler fra børneopsparing i deres egne investeringsprodukter.

Jeg har selv en lokalbank som primær bankforbindelse, og deres omkostninger til aktiehandel er meget høje. Jeg bruger Nordnet til aktiehandel af mine frie midler, og det var derfor nærliggende også at have børneopsparingen der. Desværre tilbyder Nordnet ikke børneopsparings-konti. Jeg oprettede derfor en børneopsparing i Nordea, som også huser mine pensionsopsparinger. Du skal sørge for at børneopsparingen løber, til dit barn fylder 21 år. Så snart kontoen er etableret og på plads overfører du 6.000 kroner. Du overfører herefter 6.000 kroner hver den 1. januar de næste 11 år. Som jeg skrev tidligere, så handler det om at få så mange penge ind så hurtigt som muligt og at lade dem stå så længe som muligt, og det her er den optimale måde at gøre det på.

Renten du kan få på en børneopsparing er absolut i den høje ende i forhold til så mange andre bankprodukter, men i dag bliver det alligevel sjældent til mere end 0,75 – 1,25%. Du bør derfor investere børneopsparingen fra dag et af og med en potentiel tidshorisont på 21 år, kan du langsomt som tage risiko ud af opsparingen, når udbetalingsdatoen nærmer sig.

Beregning forventet afkast på en børneopsparing

Du kan herunder beregne forskellige afkastscenarier på en børneopsparing, alt efter hvornår og hvor meget du indbetaler, og hvor meget afkast du forventer at få per år. Du kan også prøve et af disse forudfyldte scenarier:

Barnets alder Indbetaling (år/primo) Forventet afkast (%) Afkast i kroner Saldo (år/ultimo)
0 årkr 375kr 6.375Opdater
1 årkr 773kr 13.148Opdater
2 årkr 1.197kr 20.345Opdater
3 årkr 1.647kr 27.992Opdater
4 årkr 2.124kr 36.116Opdater
5 årkr 2.632kr 44.749Opdater
6 årkr 3.172kr 53.920Opdater
7 årkr 3.745kr 63.665Opdater
8 årkr 4.354kr 74.019Opdater
9 årkr 5.001kr 85.021Opdater
10 årkr 4.096kr 95.117Opdater
11 årkr 4.550kr 105.667Opdater
12 årkr 4.755kr 110.422Opdater
13 årkr 4.969kr 115.391Opdater
14 årkr 5.193kr 120.583Opdater
15 årkr 5.426kr 126.010Opdater
16 årkr 5.670kr 131.680Opdater
17 årkr 5.926kr 137.606Opdater
18 årkr 6.192kr 143.798Opdater
19 årkr 3.595kr 147.393Opdater
20 årkr 3.685kr 151.078Opdater
Samlet indbetaling
kr 72.000
Afkast af indbetaling
109,83%
Samlet afkast
kr 79.078
Slutsaldo
kr 151.078

Husk at tage højde for, at pegene om 21 år ikke har den samme købekraft, som de har i dag.

Udbytteskat og børneopsparing?

I følge bekendtgørelse om børneopsparing skal udbytte (heller) ikke regnes med i den skattepligtige indkomst:

§ 3 Stk. 2. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i bindingsperioden, jf. § 4, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

I forhold til danske aktier så er det VP (Værdipapircentralen), der ud fra bankens oplysninger om kontoen, bestemmer hvilken udbytteskat, der skal afregnes. Derfor bliver der ikke trukket udbytteskat af udbytte som skal indsættes på en børneopsparing.

Har du spørgsmål til børneopsparing, er du velkommen til at stille dem herunder.

Stil et spørgsmål eller skriv en kommentar herunder   |   Vi støtter