Alt du skal vide om børneopsparing i 2024

Alt du skal vide om børneopsparing i 2024

Børneopsparing
Børneopsparing

Af Casper Schneidereit

|

Artiklen bliver løbende opdateret

En af de positive ting i det nye finanslovforslag for 2018 er, at indbetalingsgrænsen for børneopsparinger hæves fra 3.000 kroner om året til 6.000 kroner. For os der prioriterer en opsparing til vores børn, er det naturligvis rigtig gode nyheder.


Hvad er en børneopsparing?

En børneopsparing er som sådan en helt almindelig konto, men hvor der følger særlige beskatningsregler. Rettere sagt er der faktisk ingen beskatning! Afkastet fra en børneopsparing er skattefrit, og det er det, som gør det til et sublimt produkt.


Begrænsninger på en børneopsparing

Træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himmelen. For at undgå at eksempelvis forældre investerer egne midler gennem deres børns børneopsparinger, og på den måde udnytter skattefriheden, er der opsat en række regler og begrænsninger. De følger herunder (beløbsgrænser er med udgangspunkt i, at finanslovsforslaget for 2018 bliver vedtaget):

  • Du kan kun have en børneopsparing per barn. Det kan godt være, banken har produkter som navnemæssigt minder om (bedsteforældreopsparing, børnegavekonto e.lign), men det er i så fald tale om helt almindelige indlånskonti, hvor afkastet skal beskattes.
  • En børneopsparing skal bindes i mindst 7 år.
  • En børneopsparing skal oprettes inden barnet er fyldt 14 år.
  • En børneopsparing kan tidligst udbetales når barnet er fyldt 14 år, og senest når det er fyldt 21 år.
  • Der kan maksimalt indbetales 6.000 kroner om året (tidligere 3.000 kroner)
  • Der kan maksimalt indbetales 72.000 i alt på børneopsparingen (tidligere 36.000 kroner)

For at få det fulde udbytte af skattefriheden, er den bedste strategi, at indbetale mest muligt hurtigst som muligt og binde dem i så lang tid som muligt.


Få mest muligt ud af børneopsparingen

Skal du snart være mor eller far, eller har du allerede børn så læs her, hvordan du får mest ud af en børneopsparing..


Første step er at undersøge, hvad en børneopsparing med tilknyttet aktiedepotet koster i din nuværende bank. Både hvad de faste omkostninger angår samt minimums handelsomkostningerne. Undersøg også om der er nogle investeringsrestriktioner, da flere banker kun tillader investering af midler fra børneopsparing i deres egne investeringsprodukter.


Jeg har selv en lokalbank som primær bankforbindelse, og deres omkostninger til aktiehandel er meget høje. Jeg bruger Nordnet til aktiehandel af mine frie midler, og det var derfor nærliggende også at have børneopsparingen der. Desværre tilbyder Nordnet ikke børneopsparings-konti. Jeg oprettede derfor en børneopsparing i Nordea, som også huser mine pensionsopsparinger. Du skal sørge for at børneopsparingen løber, til dit barn fylder 21 år. Så snart kontoen er etableret og på plads overfører du 6.000 kroner. Du overfører herefter 6.000 kroner hver den 1. januar de næste 11 år. Som jeg skrev tidligere, så handler det om at få så mange penge ind så hurtigt som muligt og at lade dem stå så længe som muligt, og det her er den optimale måde at gøre det på.


Renten du kan få på en børneopsparing er absolut i den høje ende i forhold til så mange andre bankprodukter, men i dag bliver det alligevel sjældent til mere end 0,75 – 1,25%. Du bør derfor investere børneopsparingen fra dag et af og med en potentiel tidshorisont på 21 år, kan du langsomt som tage risiko ud af opsparingen, når udbetalingsdatoen nærmer sig.


Beregning forventet afkast på en børneopsparing

Du kan herunder beregne forskellige afkastscenarier på en børneopsparing, alt efter hvornår og hvor meget du indbetaler, og hvor meget afkast du forventer at få per år.

Barnets alder Indbetaling (primo, år) Forventet afkast (%) Afkast i kr. Saldo (år/ultimo)
0 år375,00 kr.6.375,00 kr.Opdater
1 år773,44 kr.13.148,44 kr.Opdater
2 år1.196,78 kr.20.345,21 kr.Opdater
3 år1.646,58 kr.27.991,79 kr.Opdater
4 år2.124,49 kr.36.116,28 kr.Opdater
5 år2.632,27 kr.44.748,55 kr.Opdater
6 år3.171,78 kr.53.920,33 kr.Opdater
7 år3.745,02 kr.63.665,35 kr.Opdater
8 år4.354,08 kr.74.019,43 kr.Opdater
9 år5.001,21 kr.85.020,65 kr.Opdater
10 år4.095,93 kr.95.116,58 kr.Opdater
11 år4.550,25 kr.105.666,82 kr.Opdater
12 år4.755,01 kr.110.421,83 kr.Opdater
13 år4.968,98 kr.115.390,81 kr.Opdater
14 år5.192,59 kr.120.583,40 kr.Opdater
15 år5.426,25 kr.126.009,65 kr.Opdater
16 år5.670,43 kr.131.680,09 kr.Opdater
17 år5.925,60 kr.137.605,69 kr.Opdater
18 år6.192,26 kr.143.797,95 kr.Opdater
19 år3.594,95 kr.147.392,90 kr.Opdater
20 år3.684,82 kr.151.077,72 kr.Opdater

Samlet indbetaling
72.000,00 kr.


Afkast af indbetalinger
109,83%


Samlet afkast
79.077,72 kr.


Slutsaldo
151.077,72 kr.Husk at tage højde for, at pegene om 21 år ikke har den samme købekraft, som de har i dag.


Udbytteskat og børneopsparing?

I følge bekendtgørelse om børneopsparing skal udbytte (heller) ikke regnes med i den skattepligtige indkomst:


§ 3 Stk. 2. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i bindingsperioden, jf. § 4, tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.


I forhold til danske aktier så er det VP (Værdipapircentralen), der ud fra bankens oplysninger om kontoen, bestemmer hvilken udbytteskat, der skal afregnes. Derfor bliver der ikke trukket udbytteskat af udbytte som skal indsættes på en "rigtig" børneopsparing.


Har du spørgsmål til børneopsparing, er du velkommen til at stille dem i kommentarfeltet herunder.


Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Automatiseret børneopsparing med Tobi

Annonce - Tobi er en dansk fintech startup, som er er i gang med at udvikle en app, der kort og godt automatiserer og simplificerer alt omkring børneopsparing!

Tobi placerer de indbetalte beløben skattemæssigt optimalt, og giver forældre, bedsteforældre og andre, der ønsker at indbetale til barnet, en nem og enkel mulighed for dette.

Ligeledes giver Tobi mulighed for, at du enkelt kan investere børneopsparingen, og løbende følge med i afkastet.

Du kan læse mere om app'en og mulighederne på Tobis hjemmeside

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.