Alle 2021 regnskaber er afleveret - Sådan gik maj 2022

Månedsrapport #44 (Maj 2022)

Månedsrapport #44 (Maj 2022)

Månedsrapport #44 (Maj 2022) - Jeg har fået afleveret regnskaber, og jeg har købt en ny bil.

Alle 2021 regnskaber er afleveret - Sådan gik maj 2022

Af

|

Udgivet for 2 år siden

|

Månedsrapporter

I dette blogindlæg ser vi tilbage på maj 2022.


Sådan gik det med investeringerne i maj 2022

Se videoen herunder, hvor jeg uddyber, hvordan maj 2022 gik økonomisk og investeringsmæssigt.Indtjening på 91.548,45 kr.

Sådan ser tallene ud:


53.723,45 kr. i indkomst fra mit almindelige lønarbejde.


26.825,00 kr. på at drive denne blog, min youtube kanal og på salg af digitale produkter. De 10.000 kr. er dog i form af et gavekort til Vordingborg Køkkenet.


11.000,00 kr. i form af løn og kautionspræmie fra mit ejendomsselskab.


Alt i alt en likvid indtægt på 91.548,45 kr.


Positivt udvikling i annoncesalg

Jeg dedikerede en dag til salg af annoncer og optimering af mine medier, og det bar frugt. Der har været et godt annoncesalg i denne måned! Det er noget, jeg vil forsøge at holde fast i. Jeg har allerede et par idéer til, hvordan det kan optimeres yderligere, uden at der skal investeres væsentligt mere tid i det.


Købt ny bil

Vi købte en Peugeot 5008 GT sidste år i forbindelse med, at vores datter blev født. I starten af denne måned faldt vi tilfældigvis over en Peugeot 508 SW Sport Engineered Plugin Hybrid med 360 Hk hos den lokale bilforhandler. Vi kunne levere den “gamle” bil tilbage med et værditab på ca. 40.000 kr., hvis vi købte den nye, der stod til 640.000 kr. Vores billån ville blive 130.000 kr. højere end i dag, men til gengæld ville vores udgifter til brændstof og grøn ejerafgift opveje dette. Økonomien vil i sidste ende blive den samme, men vi ville have en sjovere, hurtigere og grønnere bil at køre i.
Foruden den nye 508 SW Sport Engineered har jeg selv en Ford Mustang 5.0 GT og en KTM Duke 390cc motorcykel.
Bruger I egentlig ikke relativt mange penge på køretøjer? Jo, men det er nu engang noget af det, som jeg går op i. En af de mange glæder ved at bo på Lolland-Falster er, at boligomkostningerne er lave, hvilket efterlader plads til at prioritere andre interesser :-).


Ford Mustang

Peugeot 508 SW Sport Engineered Plugin Hybrid


Nybyggeri

Det føles lidt som den perfekte storm, vi er ved at sejle ud i. Stigende renter og stigende byggeomkostninger gør det ikke ligefrem billigere at bygge nyt hus. Vi skal dog videre med projektet og har booket møder med et par typehusfirmaer. Det kan om ikke andet give os et indblik i, hvad vi kan få for pengene i dag.


Crowdlending

Det er ikke noget, som jeg for alvor er gået ind i, men jeg arbejder på et projekt, hvor jeg indledningsvis investerer 50.000 kr. i en række platforme og så monitorerer, hvordan det udvikler sig.


Regnskaber

Der er blevet afleveret regnskaber for mine selskaber. I korte træk kan det opsummeres således:


Noget Med Ild ApS fik et overskud før skat på 153.000 kr. Jeg har i regnskabsperioden også modtaget 80.000 kr. i løn. Selskabet driver min blog, youtube-kanal og står for salg af kurser.


Casper Schneidereit A/S fik et overskud på 235.000 kr. Jeg har i regnskabsperioden også modtaget knap 120.000 kr. i form af løn og kautionspræmie. Der har kun været en værdiregulering af ejendommen på 20.000 kr. i år. Det vigtige for mig er, at bruttoresultatet stiger, og at ejendomsporteføljen udvikler sig positivt. Den er steget fra 3 mio. kr. i 2017 til knap 9 mio. kr. i slutningen af 2021.


Lolland-Falster Holding ApS’ overskud blev på 316.000 kr., og egenkapitalen ender på 2.772.000 kr. Overskuddet bygger primært på, hvordan ejerskabet af bl.a. ovenstående datterselskaber er værdisat.


Ejendomsinvestering

Alle har betalt. Ingen tomgang. Clean sheet.


Få adgang til mit komplette kursus i ejendomsinvestering - Kun 2.500 kr

Vil du lære at investere i ejendomme? Jeg har samlet al min viden i et 12 timers online kursus. Du får adgang til over 100 videolektioner som tager dig fra A-Z inden for ejendomsinvestering.
Læs mere her


I et lejemål er der kommet ny lejer. Nuværende lejer er flyttet ud, og i stedet er en nærtstående til denne lejer flyttet ind og har samtidig overtaget forpligtelser og lejemål. Formentlig ville jeg kunne have genudlejet til et lidt højere beløb, hvis der blev lavet en reel fraflytning og annoncering, men det passede mig fint ikke at skulle bruge tid på det nu. Der er et par kontraktuelle spidsfindigheder, når denne øvelser bliver lavet. Der skal laves en allonge til eksisterende kontrakt, ligesom man skal have styr på aftaleforholdet vedr. depositum og istandsættelse.


Problemer med afløb i to lejemål

I to lejemål har der været problemer med afløbet. I det ene måtte jeg bestille en slamsuger til at rense systemet. I dette tilfælde var det et parcelhus, hvorfor der ikke er så meget at diskutere om, hvem der skal betale. Er det derimod i en ejerlejlighed, kan der godt være lidt armlægning med ejerforeningens bestyrelse i forhold til, hvem der skal bekoste dette, da det kan være svært at afgøre, om stoppet er i egne installationer eller fællesinstallationer. Min vicevært plejer at adskille ejerlejlighedens installationer og rense dem, så vidt det er muligt. Virker det ikke, antager jeg, at det er et sted i fællesinstallationer, og så skal ejendommens bestyrelse eller administrator ind over. Er afløbet fuldstændig blokeret, så toilet ikke virker, iværksætter jeg altid udbedringen med det samme og betaler for denne, hvorefter jeg sender mit krav videre til bestyrelsen.


Det ene blev som nævnt suget, men slamsugeren spurgte ind til, hvor der var rensebrønde. Det vidste jeg selvfølgelig ikke, så det vil jeg lige få styr på for alle min ejendomme. Det kostede 1.300 kr. at få slamsugeren ud og spule afløbet.


I gang med istandsættelse af nyt hus

Jeg købte tidligere i år et hus i Sakskøbing til 149.000 kr., hvor der skal ske lidt. Det bliver et hyggeprojekt hen over sommeren, og jeg kommer ikke selv til at deltage så meget i det. Min vicevært er så småt gået igang med udenomsarealerne og tilbygningerne. Jeg overvejer, om vi skal lave noget indhold ud af det til Youtube-kanalen. Nu har jeg, som nævnt indledningsvis, fået et tilskud til køkkenet, og jeg har også lavet en god aftale med min malingsleverandør mod noget eksponering på Youtube-kanalen. Jeg prøver derfor i juni at række ud til min vinduesleverandør og den byggemarkedskæde, som jeg normalt handler i. Såfremt jeg kan få etableret fornuftige aftaler, vil jeg formentlig lave en række videoer relateret til projektet.


Jeg håber, at huset er klar til lejer i løbet af efteråret 2022.


Gældssituation er på plads

Jeg har realkreditlån med fast rente og afdrag i 0,5%, 1,0%, 1,5% og 2,0%. Grundet de stigende renter og faldende kurser, kunne jeg, hvis jeg omlagde, skære en pæn portion af restgælden. Det har jeg dog besluttet ikke at gøre. For at det giver mening, vil det kræve, at renterne falder tilbage igen i løbet af en 7 - 10 år, og der bliver lavet en ny omlægning. Ellers vil gældsreduktionen blive ædt op af renteudgifter. Herudover vil en omlægning, hvor jeg skærer f.eks. 750.000 kr. af min restgæld også betyde, at jeg vil skulle beskattes af den gevinst. Så alt i alt har jeg valgt at fortsætte med mine nuværende lån og så nyde, at jeg har meget lave renteomkostninger.


Såfremt renterne fortsætter med at stige, har jeg overvejet at indfri mine 0,5% lån. Kursen skal dog ned omkring 70, før jeg vil finde det attraktivt nok.


Vordingborg Køkkenet

Vordingborg Køkkenet er denne måneds sponsor, og jeg har dedikeret et blogindlæg til dem her.


Status på The Many

The Many har indikeret en mail, at de forventer, at det gennemsnitlige afkast i forbindelse med deres tvangsafvikling bliver på 7,28% Jeg regner nu med at få et afkast på 4.437,75 kr. og har herudover modtaget 1.191 kr. i udbytte. Samlet 5.628 kr. har The Many givet gennem årene. Det er svært at omregne det årlige afkast, da investeringer er lavet over en lang periode. Mit bedste bud er på ca. 4-6% for mit vedkommende, hvilket jeg ikke finder specielt imponerende, når man ser på, hvordan ejendomsmarkedet i København har udviklet sig i samme periode.


Aktier

Jeg har 216.000 kr. investeret i aktier. Lollands Bank (25%), Tryg (25), Novo Nordisk (15%) er de store enkeltaktier. Herudover er det primært fonde, jeg er eksponeret mod.


Det var alt for denne gang.

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.