Følg mine investeringer hos Brickshare (Få 250 kr gratis)

Ejendomsprojekter hos Brickshare jeg har investeret i

Følg mine investeringer hos Brickshare (Få 250 kr gratis)

Af

|

Udgivet for 9 måneder siden

|

Ejendomsinvestering

Indledningsvis skal det nævnes, at Brickshare har betalt et mindre markedsføringsbidrag, som har gjort det muligt for mig at udarbejde dette blogindlæg.


Første gang jeg stødte på Brickshare, blev jeg ret tændt på konceptet. At jeg først er kommet med fra oktober 2019 skyldes, at jeg hidtil har kanaliseret hovedparten af mine likvider over i min egen ejendomsportefølje. Situationen er anderledes nu, så jeg har derfor valgt at investere i de første projekter (jeg forventer løbende at udvide mit engagement, hvis de falder positivt ud).


Tilmeld dig og få 250 kroner at investere for gratis

Hvis du tilmelder dig Brickshare via mit affiliate link, så modtager du 250 kroner ekstra, som du kan investere for gratis (jeg modtager det samme i henvisningsprovision). Helt konkret betyder det, at hvis du tilmelder dig via dette link https://brickshare.dk/referral/8B0958 og investerer 5.000 kroner i et ejendomsprojekt, så vil du modtage andele for 5.250 kroner.


Status på mine investeringer i Brickshare

Jeg har p.t. investeret i følgende projekter:


Projekt År Investering Samlet udbytte
Single-Units CPH 2020 kr 6.000,00 -
Linde Allé, en stærk upside-case 2019 kr 20.000,00 -
Rødovre, en bydel i fornyelse og udvikling 2019 kr 10.000,02 -

Mine overordnede tanker om Brickshare

Herunder vil jeg dele mine tanker – på godt og ondt – om koncept, virksomhed og karakteristika for de enkelte projekter herunder, hvad jeg personligt selv har for øje, når jeg kigger på nye projekter hos Brickshare. Det er på et generelt niveau. For at øge overskueligheden har jeg opdelt det i mindre afsnit:


Velproduceret platform: Det virker til at være en godt udviklet platform, som Brcikshare hviler på. Herunder også deres marketingsite. Præsentationen af projekterne, kommunikation er alt sammen lige i skabet. Det er tillidsskabende, og det skal det selvfølgelig også være, når der skal indsamles mange millioner kroner til hvert enkelt ejendomsprojekt.


Stor tilslutning: Der er per oktober 2019 investeret over 100 millioner kroner fra tusindvis af investorer i forskellige projekter. Det er for mig et kraftigt kvalitetssignal, når ”crowden” har valideret konceptet ved at investere egne midler.


Lav indgangsbarrierer: For enten 5.000 eller 10.000 kroner kan man være med (forskelligt fra projekt til projekt). Det giver mulighed for at prøve det af uden at risikere flere hundred tusind kroner.


Diversitet: Lidt bundet sammen med ovenstående, så giver det mulighed for større diversitet mellem projekterne (med færre midler til rådighed), og det giver også mulighed for en generel diversitet i ens samlede investeringer. Jeg får en lille eksponering mod det københavnske ejendomsmarked, som jeg nok ellers ikke ville have fået.


Årligt udbytte: De fleste projekter bliver annonceret med et forventet årligt udbytte. Forventet bør man nok holde fast i, da mange ting kan ændre sig, og der selvfølgelig skal være økonomi til at drifte ejendommen, betaler renter og afdrag på lånene inden udbytte kan komme på tale. Upåagtet af det så er det positivt, at man væger at prioritere udbytte, hvis økonomien udvikler sig som forventet.


Lejeniveauer (indkomster): Generelt bygger projekterne på solide lejeniveauer. Man skal bare gøre op med sig selv, om man tror på at det er de lejeniveauer (eller højere), som man vil se de næste mange år i det område.


Forstå forudsætninger bag økonomien: Den her ret vigtigt. Projekterne hos Brickshare er heldigvis super gennemsigtige, så det er nemt for en kommende investor, at sætte sig ind i de bagvedliggende forudsætninger.


I et konkret projekt er afkastet sat til 8-9% per år. Det lyder godt, men det er væsentligt at forstå præmisserne for det her beregnede afkast. Her drejer det sig om boliger i Vanløse, og går man i dybden, skal følgende gøre sig gældende for at nå det niveau:

  • At lejeniveauet ved start er 1.440 kr/kvm – det giver 8.400 kr/mnd for en 70 kvm lejlighed.
  • At tomgang ikke overstiger 2%/årligt
  • At husleje kan reguleres op med 1,5% om året. Det betyder at huslejen skal være +10.000 kroner/mnd om 12 år.
  • At ejendomsværdien stiger med 1% årligt.

Det er med andre ord en god ide at måle forudsætninger ud mod virkeligheden, herunder fremskrive dem og se, hvad der konkret er påkrævet for at nå dette afkast. Husk at få alle variabler med, da der typisk også vil være budgetteret med øgede udgifter over tid.


Til de fleste projekter kan du finde et excel-budget, hvor du kan lege med de forskellige tal. Hent det ned og se, hvilken indflydelse forskellige scenarier vil have på afkast, udbytte m.v.


Realkredit: Realkreditfinansieringen er forskellig fra projekt til projekt. Jeg har set et projekt, der består af 2 fastforrentede lån. Det ene er med afdrag og det andet er uden afdrag. Det forventes, at det afdragsfrie lån kan refinansieres, når afdragsfriheden udløber om 10 år. Herudover forventes der et uændret renteniveau de næste 10 år. Det er ret essentielt, at dette holder stik, hvis udbyttet skal forsætte fremadrettet.


Andre forudsætninger: Går man i detaljen, kan man læse om en masse andre forudsætninger. Kurstab, gebyrer, hvornår første husleje kommer osv. Det er vilkårene, og det kan være svært at sige med sikkerhed, hvilken kurs lånet bliver lukket til. Der er, hvad jeg kan se, typisk afsat midler til en kontantreserve, som kan opbløde dette, hvorfor det i praksis ikke har den store betydning.


Salg af andele før tid: Det er muligt at sælge sin andel (ikke givet til kurs 100 i forhold til indre værdi) før tid. Jeg er usikker på, hvor effektivt markedet er for dette. Jeg ville personligt ikke investere for midler, som jeg ikke med 110% sikkerhed kan binde til projekterne i Brickshare mange år frem.


Udbyderhonorar og forvaltningshonorar: Brickshare tager sig naturligvis betalt for det arbejde, de laver. Der et udbyderhonorar (det fremgår også af tallene), som er budgettet ind som en udgift i de enkelte projekter. På et konkret projekt til 81 millioner kroner er det sat til 2.510.000 kroner. Brickshare skriver selv, de tager op til 4% af ejendomsprisen i udbyderhonorar. Herudover er det et løbende honorar til Brickshare på op til 1% af assets under management. Dette forvalterhonorar (dækker fonds-, selskabs- og ejendomsadministration).


Personlig hæftelse: Du hæfter kun med dit indskud. Vigtig detalje når der er tale om gearet investering.


Anvisningsret: Flere projekter bliver annonceret med anvisningsret. Det vil sige, at interesserede investorer bliver prioriteret som lejere frem for mennesker uden ejerskab eller tilknytning. Det giver god mening, da man som investor har et større incitament til at behandle tingene ordentligt – og så er det bare en ekstra fordel og motivation for at investere. I praksis ved jeg ikke hvor meget værdi en anvisningsret til 20 lejligheder har, når der er over 1.000 investorer, som har investeret (og dermed har samme ret).


Selskab eller privat: Det er muligt at investere både privat eller gennem ens selskab. Jeg var selv lidt i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. Jeg endte med at lade mit ejendomsselskab Casper Schneidereit A/S investere (så er alt ejendomsinvestering samlet der). Alternativt kunne jeg have gjort det privat eller ladet mit holding selskab gøre det også.


Sæt dig grundigt ind i det enkelte ejendomsprojekt

Ovenstående er mine umiddelbare tanker omkring Brickshare på et generelt plan. Sæt dig grundigt ind i de enkelte projekter inden du investerer! Brickshare har i øvrigt en rigtig god FAQ, hvor du kan gå i dybden med forskellige emner. Den kan jeg kun anbefale!

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. november 2019

FIRE

64%

EJENDOMME: 14 LEJEMÅl
AKTIER: 241.566,00 kr.
CROWDLENING: 20.456,00 kr.

32.145,00 kr.

overskud fra investeringer

november 2019

32.145,00 kr.

Der er 5 år, 10 måneder og 15 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 39-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.