Købt nyt hus og fået stort udbytte - Månedsrapport april 2022

Månedsrapport #44 (April 2022)

Månedsrapport #44 (April 2022)

Månedsrapport #44 (April 2022) - Jeg har købt et nyt hus til discountpris, og så har jeg udbetalt et pænt udbytte fra mit holdingselskab.

Købt nyt hus og fået stort udbytte - Månedsrapport april 2022

Af

|

Udgivet for 2 år siden

|

Månedsrapporter

I dette blogindlæg ser vi tilbage på april 2022.


Sådan gik april 2022

I videoen herunder fortæller jeg mere uddybende, hvordan måneden er forløbet.Samlet indkomst på på 133.937,23 kr.

Det har været en god måned.


53.583,00 kr. i lønindkomst fra mit job som deltidsbrandmand hos Falck og fra mit arbejde hos Compara.


16.500,00 kr. i løn, kautionspræmie og pension fra mit ejendomsselskab.


5.654,23 kr. i indtægter fra salg af annoncer og investeringskurser.


57.200,00 kr. i udbytte fra mit holdingselskab


Alt i alt 133.937,23 kr. Det årlige udbytte fra mit holdingselskab har hjulpet på indkomsten i denne måned. De 57.200 kr. kan virke tilfældigt, men det er progressionsgrænsen for udbytte i år. Udbetaler jeg mere end 57.200 kr. som en ugift person, vil jeg skulle betale yderligere 15% i skat.


Status på mit lokalpolitiske projekt

Efter kommunalvalget 2021 bebudede jeg, at jeg gik efter en plads i byrådet i Guldborgsund Kommune ved kommunalvalget 2025. Det er en helt ny sfære, som jeg kommer til at skulle dygtiggøre mig inden for.


En plads i byrådet udspringer af et brændende ønske om at sikre en positiv udvikling af min hjemstavn, Lolland-Falster. Denne blog blev i 2017 også startet, fordi jeg gerne ville vise, at man godt kunne have en god forretning ved at opkøbe, istandsætte og udleje boliger på netop Lolland-Falster.
Inden jeg annoncerede min lokalpolitiske ambitioner, havde jeg naturligvis gjort mig en række overvejelser om, hvorvidt det var den rette hylde og det rette værktøj. Dels, om jeg var dygtig nok, men også om jeg havde den nødvendige erfaring og personlige pondus til for alvor at kunne gøre mig gældende i sådan en institution.


Grundlæggende vil jeg gerne stemmes ind på baggrund af mine holdninger og min person, og ikke fordi mit ansigt har hængt til skue på en lygtepæl i 4 uger op mod et valg. For at sætte handling bag ordene har jeg brugt tiden på at udvikle en omfattende plan, som er delt op i tre trancer: etablering, synlighed og valgkamp.


Etablering handler om at få udarbejdet et politisk website og få etableret mig på diverse sociale medier. Det handler om at tegne den grafiske profil og branding, men også at få defineret mine politiske rammer og mærkesager. Det har jeg brugt de sidste 6 måneder på, og jeg har netop lanceret www.detvilcasper.dk. Grundlæggende består siden af min egen historie, og så er det et bibliotek over læserbreve og debatindlæg, som jeg har udgivet, kategoriseret under mine forskellige mærkesager.


Synlighed er den fase, hvor jeg er nu. Min plan er at udgive læserbreve og debatindlæg og ellers gøre mig gældende, hvor det giver mening. Politisk ville det formentlig være mere opportunt at dukke hovedet og undgå kontroversielle emner som f.eks. gasledningen til Lolland-Falster, men på den helt lange bane tror jeg på, at det er bedre at være transparent og konsistent.


Slutteligt er der så den konventionelle valgkamp. Jeg har lagt detailplanen og udviklet strategien. I resten af 2022 skal jeg se på, hvordan de enkelte elementer kan eksekveres bedst muligt, når det bliver aktuelt.


Hvis du ikke allerede følger med, så er det på Facebook-siden Casper Schneidereit - Guldborgsundlisten, at det sker.


www.detvilcasper.dk 2022.


Ejendomsinvestering

Jeg arbejdet med ejendomsinvestering de sidste 8 år. I dag ejer og udlejer knap 20 lejemål. Herudover ejer jeg en tom byggegrund.


Administrativt

Alle har betalt. Alt er udlejet. Det kører snorlige.


Vedligeholdelse

Jeg har udskiftet to kølefryseskabe i to forskellige lejemål.


Få adgang til mit komplette kursus i ejendomsinvestering - Kun 2.500 kr

Vil du lære at investere i ejendomme? Jeg har samlet al min viden i et 12 timers online kursus. Du får adgang til over 100 videolektioner som tager dig fra A-Z inden for ejendomsinvestering.
Læs mere her


Istandsættelse af parcelhus afsluttet

Sidste år købte jeg et ældre parcelhus, som efterfølgende er blevet gennemistandsat med bl.a. nyt tag, nyt køkken m.v.. Lejer er nu flyttet ind, og dermed bidrager huset endelig til økonomien i mit ejendomsselskab. Der er nogle småting som udskiftning af et vindue m.v., der skal laves til efteråret, men ellers står fremstår det gennemrenoveret.


Det særlige ved denne case er, at den ligger i et af Nykøbing F dyreste områder. Herudover har istandsættelsen været væsentligt mere omfattende i forhold til tidligere projekter. Det har dog båret frugt. Skulle det sælges i nuværende marked uden lejer, vil det kunne sælges med en fortjeneste på 300.000 - 400.000 kr.


Nyt gulv i parcelhus

Nyt gulv.


Nyt gulv i parcelhus

Køkken fra Vordingborg Køkkenet..


Jeg har købt endnu et hus

Jeg faldt over et Facebook-opslag fra en lokal mægler. Mægleren annoncerede, at han fik et hus til salg til 149.000 kr. i Sakskøbing i løbet af de kommende dage. Jeg fik fat i adressen og tog samme aften over og så på det udefra.


Det så umiddelbart godt ud. Jeg har hæftede mig ved følgende:
- En fornuftig have. Sydvendt.
- Gå og cykelafstand til alt i Sakskøbing.
- Tilbagetrukket fra større veje. Ingen nævneværdig støj.
- Pænt. Fornuftigt tag og delvist nye vinduer.


Senere samme aften skrev jeg til mægler og bad ham om at lave købsaftalen klar. Jeg forventede, at sælger ville blive mødt af mange interesserede, så jeg valgte en strategi, hvor jeg udviste handlekraft og understregede, at jeg var professionel. I sådan et tilfælde handler det også om at forstå sælgers situation. Det var et dødsbo med arvinge, som umiddelbart ikke boede i nærheden.
Jeg antog, at de havde en interesse i at afslutte handlen hurtigst mulig, hvorfor jeg tilbød hurtig overtagelse. Jeg skrev samtidig, at jeg ikke havde behov for rapporter, da jeg var professionel køber. Så slap de også for at tænke på det. Slutteligt tilbød jeg, at de kunne køre ned og tage det indbo, de ville have. Resten kunne de bare lade stå, så skulle jeg nok fjerne det.
Jeg holdte mig til udbudsprisen på 149.000 kr. Grunden til, at jeg ikke bød over, var, at det for sælger kunne være en indikator på, at huset måske var prissat lidt for lavt, hvorfor sælger måske kunne være motiveret til lige at se, hvad andre måske ville give.


Det lykkedes - huset er mit. Jeg har to muligheder nu. Enten at investere 150.000 kr. i en renovering, hvor de tunge poster bliver fjernvarme (der er el-varme nu) og nyt køkken for at udleje det til 5.500 - 6.000 kr/mnd. Alternativt at bruge et par dage på at rydde det op og ordne haven for efterfølgende at sætte det til salg igen (hurtig flip). Jeg vil tro, det vil kunne sælges for 349.000 - 375.000 kroner. Jeg hælder mest til det første, da det vil give et godt, løbende afkast, selvom det er fristende at hente 200.000 kroner på ganske kort tid.


Forhandlingsstrategi og meget, meget andet er i øvrigt noget jeg kommer ind på i mit kursus om ejendomsinvestering.


Hus i 4990 forfra

Huset fra gadeplan. Det er placeret for enden af en lille, lukket vej.


Hus 1. sal

1. salen på huset var mere eller mindre nyistandsat.


Haven på huset i 4990

Billede fra haven mod hvor nærmeste nabo, kirkegårdsparken.


Regnskabsmateriale

Jeg har afleveret og afstemt alt mit regnskabsmateriale for de 3 selskaber, som jeg er eneejer af. Det drejer sig om Lolland-Falster Holding ApS, Casper Schneidereit A/S og Noget Med Ild ApS. Tallene ser fornuftige ud.


Omlægning af realkreditlån

Der sker meget med renten for tiden. Min realkreditgæld er fast rente med afdrag fordelt på renteniveauerne 0,5%, 1,0%, 1,5% og 2,0%, hvorfor der ligger nogle pæne kursgevinster. Samtidig har jeg fra banken fået indikeret, at jeg umiddelbart har en friværdi på 2 mio. kr., som jeg vil kunne trække ud ved en omlægning.


Jeg har ikke noget latent behov for likviderne lige nu. En øget belåning vil samtidig også afføde flere omkostninger og større afdrag, som vil ramme den løbende likviditet. Hvis omlægningen skal kunne betale sig, skal den lange rente falde tilbage inden for ca. 5 - 6 år. Samtidig stiger renten fortsat, så min umiddelbare konklusion er, at jeg beholder den nuværende belåning, nyder de lave renteniveauer og den gode likviditet, men at jeg også er orienteret og klar på at reagere, hvis der åbner sig en virkelig attraktiv mulighed for f.eks. at indfri lånene med de laveste kurser med egne midler.


Fjernvarmeprojekt i Korsør

I Korsør ejer jeg 4 ejerlejligheder i en ejendom. Den er opvarmet med oliefyr, og allerede i 2021 fik vi, ejerforeningen, tilbud på at få indlagt fjernvarme. Det blev accepteret. Nu afventer vi så, at det bliver etableret. Desværre er olieprisen efterfølgende eksploderet, hvorfor der formentlig kommer nogle store varmeregninger i den her ejendom. Det er selvfølgelig en udgift, jeg blot kan ekspedere videre til lejerne, men jeg har alligevel set på forskellige tiltag, der kan afbøde de økonomiske konsekvenser.


Jeg kommer til at give lejerne besked om, at de allerede nu kan forvente en stor ekstraregning, når varmeregnskabet gøres op i starten af 2023. Herudover informerer jeg dem om, at regeringen formentlig kommer med varmechecks eller lignende, som de nok vil kunne gøre brug af. De bør holde sig orienteret om disse tiltag. Samtidig kommer jeg nu til at hæve aconto betalingen for varme med 25%. Slutteligt vil jeg tilbyde, at en evt. ekstraregning for varme kan deles omkostningsfrit op i 6 eller 12 månedlige afdrag. Afslutningsvis vil jeg selvfølgelig informere om, at ejendommen er ved at overgå til fjernvarme. Det vil give en billigere varmeregning på sigt, og engangsomkostningen afholder jeg naturligvis.


Jeg forventer en samlet omkostning til fjernvarme for de 4 lejemål vil blive på ca. 80-90.000 kr.


Jeg er helt ude af The Many

Det tegner til at blive en solid nedturGennem flere år har jeg investeret i ejendomme gennem The Many (link). Nu har jeg sendt en mail ud til investorerne, hvor de noget overraskende fortæller, at de har solgt alle ejendommene. Baggrunden for det pludselige salg er, at Finanstilsynet mener, at de skal have mere kapital på sidelinjen, hvorfor budget og afkastforudsætninger falder fra hinanden.


Det finder jeg stærkt kritisabel. Det er simpelthen for amatøragtigt, at så store millionprojekter bliver fældet på sådan et grundlag. Forudsætningerne og risikoforhold for disse ejendomsfonde burde have været på plads, inden de blev solgt.


I tillæg til det kan jeg så læse på diverse finansmedier, at der er et personsammenfald mellem personerne, der ejer platformen The Many, og så de personer, der har købt ejendommene. Der er altså i den grad potentiale for en interessekonflikt.
The Many har endnu ikke kommunikeret, hvad afkastet ender med at blive. Mit gæt er, at det i bedste fald går i 0 eller måske et lille plus. Det er fordi, at der store omkostninger til køb og salg af ejendomme, som altså i den grad udhuler de værdistigninger, der trods alt har været.


The Many tegner p.t. til at blive min dårligste investering på trods af, at jeg har været eksponeret mod et ejendomsmarked, der er buldret frem de sidste 3 år.


Det var alt fra denne opdatering.

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.