Hul i taget over lejlighed - Sådan gik januar 2018

#2 Statusrapport (Januar 2018)

#2 Statusrapport (Januar 2018)

#2 Statusrapport (Januar 2018) - Hermed den anden statusrapport. Januar 2018 gav en fin aktiefortjeneste på salget af Topdanmark, der steg med næsten 9% efter offentliggørelse af regnskab.

Hul i taget over lejlighed - Sådan gik januar 2018

Af

|

Udgivet for 6 år siden

|

Månedsrapporter

Vi kan efterhånden rive januar ud af kalenderen for 2018, og det er dermed på tide at gøre status over måneden. Fik du ikke læst min første statusrapport, kan du finde den her.


Ejendomsinvestering

Vand løber ned gennem loftet i en lejlighed.
Lille vandskade i en lejlighed

Heller ikke januar bød på en underskreven købskontrakt. Jeg har dog været ude og kigge på en lejlighed, som jeg bød på 15% under udbudsprisen på. Grundet en liggetid på ganske få dage var sælger ikke særlig sulten og modbuddet lå bare 3% under udbudsprisen. Mit bud svarede til cirka kr. 8.000 per kvm., og det er for mig højt, når jeg tidligere ikke har givet mere end cirka kr. 5.000 per kvm. for ejerlejligheder. Selvom 2017 har budt på højere priser og kortere liggetider, så er det her stadigvæk lige til den høje side. Jeg valgte derfor at holde fast i mit første bud, og bolden er således stadigvæk hos sælger.


Herudover har jeg kigget på et 1-plans hus, og vi er faktisk blevet enige om en pris. Købet er betinget af, at jeg kan få genbelånt min første lejlighed via realkredit, da den stort set er gældfri, og dermed få frigivet noget likviditet. Banken har bolden på den del, og jeg afventer derfor vurderinger af både hus og lejlighed. Hvorfor jeg har valgt lige præcis dette hus, når nu jeg sværger til ejerlejligheder, vender jeg tilbage til i et senere indlæg.


I forhold til driften har en enkelt lejlighed haft problemer med vandindtrængning fra loftet, som sandsynligvis skyldes et hul i taget. Det er der heldigvis en ejerforening og en vicevært, som er ved at ordne, og jeg forventer derfor ikke at skulle belastes økonomisk.


Facebook-siden har rundet 770 likes, hvilket er 46 mere end i forrige måned.


Den opmærksomme læser vil bemærke, at værdien af ejendommene er faldet med cirka kr. 32.000. Det skyldes arbejdet med årsregnskabet for 2017, hvor der er blevet afskrevet på ejendommene. Der er forskellige måder at værdisætte ejendom på i et regnskab, og for nuværende er de indskrevet til de respektive købspriser fratrukket afskrivninger, men fra 2019 går jeg over til en værdisætning baseret på en afkastgrad på 7%.


Aktier og valuta

Jeg har som sædvanlig overført 500 kroner til månedsopsparingen hos Nordnet, og herudover er der rykket 700 kroner i renter og afdrag fra Flex Funding og over til aktier. Tryg leverede et pænt regnskab, men markedet havde åbenbart højere forventninger, og den faldt derfor tilbage. Mit samlede tab på Tryg er for øjeblikket på 1,5%. Topdanmark leverede også et pænt regnskab, og det blev til gengæld belønnet med en stigning på hele 9%. Jeg valgte at tage gevinsten på dagen, og min samlede, realiserede gevinst på Topdanmark blev cirka 15%. Det blev en god beslutning, for dagen efter faldt den tilbage.


Det betyder også, at jeg lige nu har en del kontanter stående, som jeg skal have ind i markedet igen. Jeg forventer, at Lollands Bank kan give et afkast på 20 - 30% over en 2 - 3 årig periode på grund af den generelle bedring, der er for området, hvor banken har sine kunder. Derfor overvejer jeg kraftigt at investere i den.


Slutteligt har der været en betaling af pensionsafkastskat på (kr. 2.024,06) på min alderspension, men den blev altså dækket via realiseringen af Topdanmark. Dermed ser porteføljerne således ud:


Aktie/Værdipapir Antal Kurs Værdi
Portefølje A (SFM)
Fundamental Invest Stock Pick II Akk 39 stk kr 236,00 kr 9.204,00
Nordea Bank AB 41 stk kr 74,28 kr 3.045,48
Sparinvest INDEX DJSI World KL 28 stk kr 145,80 kr 4.082,40
Kontant - - kr 5,00
  kr 16.336,88
Portefølje B (Månedsopsparingen hos Nordnet)
Danske Inv Østeuropa, kl DKK d 8 stk kr 427,20 kr 3.416,00
db x-trackers MSCI EFM Africa TOP 50 17 stk kr 58,71 kr 998,07
Kontant - - kr 44,00
  kr 4.458,07
Portefølje C (CAO)
Tryg 318 stk kr 155,4 kr 47.700,00
Veloxis Pharmaceoticals 2.441 stk kr 0,905 kr 2.209,11
Kontant - - kr 44.306,46
  kr 94.215,57
Portefølje D (CRP)
Almindelig Brand 145 stk kr 74,70 kr 10.831,50
Kontant - - kr 11.234,30
  kr 22.065,80
Portefølje E (SBS)
Tryg 38 stk kr 150,00 kr 5.700,00
Kontant - - kr 5.947,18
  kr 11.647,18

Alt i alt en ganske fin aktiemåned.


Metaller (guld og sølv) og råvarer

Der har ingen bevægelser været siden forrige måned, og der er derfor stadigvæk 45 ounces sølv og 10 gram guld i boksen. Med dagens kurser i USD har det en værdi på kr. 7.177,09.


Crypto-valuta

Polybius, som er den enestre crypto-valuta, jeg har for øjeblikket, hamrede mod himmelen i starten af måneden og var oppe og ramme USD 13,00 (jeg gav oprindeligt USD 8,00). Den er nu nede på USD 6,00, og den samlede værdi er derfor på kr. 1.741,61.


Crowdlending

Jeg har hidtil flyttet en del af mit afkast fra Flex Funding og over til aktier, men fremadrettet vil jeg i højere grad geninvestere i nye lån. I denne måned har jeg tegnet 2 x 200 kr. i to nye lån. Samlet har jeg låneandele for kr. 12.181,89, aktive bud for kr. 400,00 og bare kr. 0,40 i kontanter på min Flex Funding konto. Hertil kommer tilgodehavende renter på kr. 63,48.


Vininvestering

Kedelig måned - ingen bevægelser! Værdien af vinen er derfor stadigvæk sat til kr. 19.491,00.

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.