Hvordan findes arealet af en lejlighed?

Lejekontrakt - Find det korrekte areal på en lejelejlighed

Af

|

Udgivet for 2 år siden

|

Ejendomsinvestering

Et tilsyneladende simpelt spørgsmål, men som ved en nærmere gennemgang viser sig at være ret kompliceret at give et helt konkret svar på. Der er grundlæggende to metoder til at opgøre størrelsen af en lejlighed. Der er bruttoetagearealet, som også kendes som BBR-arealet, og så er der det tinglyste areal.


BBR / Bruttoetagearealet

Arealer i en salgsopstilling
Eksempel fra salgsopstilling

I dette areal indgår arealet af lejligheden inklusiv en andel af fællesarealer. Fællesarealer kan være indgangsområde, trappe og trappeafsats, hvilket forefindes i stort set alle etageejendomme. Den tekniske opmåling foregår ved at måle i gulvplan fra ydersiden af ydermuren. Ved skillevægge til andre lejligheder måles fra midten af skillevæggen. I tagetagen, hvor der ofte er skunkvægge og skråvægge, inddrages kun areal, hvor der er mindst 1,5m fra gulvplan og op til ydersiden af tagfladen.


For huse er arealet på en eventuel kælder også angivet særskilt, men da kælderen normalvis ikke hører til beboelsen, er arealet ikke inkluderet i BBR-arealet. I forbindelse med et salg er det BBR-arealet som er oplyst i salgsopstillingen og det er også det areal, som Boliga og Boligsiden viser.


BBR-arealet er en del af de samlede BBR-data som Bygnings- og boligregistret varetager. Det er boligejerens pligt at sikre sig at disse oplysninger er korrekte. Du kan få oplyst BBR-data for en bolig på Boligejer.dk.


Det tinglyste areal

Det tinglyste areal er lidt anderledes. Det stammer fra landmålerens opdeling af ejendommen til selvstændige enheder (lejligheder). Det tinglyste areal indeholder ikke fællesarealer, men hører der eksempelvis et kælderrum til lejligheden, er arealet af dette med i det tinglyste areal.


… og så er der også nettoarealet

Et tredje arealmål som også ses i spil er nettoarealet. Nettoarealet dækker blot over den egentlige plads i lejligheden målt fra indersiden af væggene. Nettoarealet er altså den gulvplads, der ville være i en fuldstændig tom lejlighed.


Hvilket areal skal angives i lejekontrakten?

I en standard lejekontrakt for beboelse skal bruttoetageareal for boligen opgives. Det er nemt at finde via Boligejer.dk, hvilket betyder, at en lejer også selv kan undersøge om arealet er i lejekontrakten er i overensstemmelse med BBR-arealet.

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. november 2019

FIRE

64%

EJENDOMME: 14 LEJEMÅl
AKTIER: 241.566,00 kr.
CROWDLENING: 20.456,00 kr.

32.145,00 kr.

overskud fra investeringer

november 2019

32.145,00 kr.

Der er 5 år, 10 måneder og 15 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 38-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.