Find det korrekte beboelsesareal til lejekontrakten

Hvor finder jeg beboelsesarealet for en lejlighed?

Hvor finder jeg beboelsesarealet for en lejlighed?

Hvor finder jeg beboelsesarealet for en lejlighed? - At opgøre størrelsen på en lejlighed er ikke ligetil. Få forklaret forskellen på BBR-areal og tinglyst areal her.

Find det korrekte beboelsesareal til lejekontrakten

Af

|

Udgivet for 6 år siden

|

Ejendomsinvestering

Et tilsyneladende simpelt spørgsmål, men som ved en nærmere gennemgang viser sig at være ret kompliceret at give et helt konkret svar på. Der er grundlæggende to metoder til at opgøre størrelsen af en lejlighed. Der er bruttoetagearealet, som også kendes som BBR-arealet, og så er der det tinglyste areal.


BBR / Bruttoetagearealet

Arealer i en salgsopstilling
Eksempel fra salgsopstilling

I dette areal indgår arealet af lejligheden inklusiv en andel af fællesarealer. Fællesarealer kan være indgangsområde, trappe og trappeafsats, hvilket findes i stort set alle etageejendomme. Den tekniske opmåling foregår ved at måle i gulvplan fra ydersiden af ydermuren. Ved skillevægge til andre lejligheder måles fra midten af skillevæggen. I tagetagen, hvor der ofte er skunkvægge og skråvægge, inddrages kun areal, hvor der er mindst 1,5m fra gulvplan og op til ydersiden af tagfladen.


For huse er arealet på en evt. kælder også angivet særskilt, men da kælderen normalvis ikke hører til beboelsen, er arealet ikke inkluderet i BBR-arealet. I forbindelse med et salg er det BBR-arealet, der bliver oplyst i salgsopstillingen. Det er også BBR-arealet, som Boliga og Boligsiden annoncerer med.


BBR-arealet er en del af de samlede BBR-data, som Bygnings- og boligregistret varetager. Det er boligejerens pligt at sikre sig, at disse oplysninger er korrekte. Du kan få oplyst BBR-data for en bolig på Boligejer.dk.


Det tinglyste areal

Det tinglyste areal er lidt anderledes. Det stammer fra landmålerens opdeling af ejendommen til selvstændige enheder (lejligheder). Det tinglyste areal indeholder ikke fællesarealer, men er der f.eks. et kælderrum tilknyttet lejligheden, er arealet af dette kælderrum med i det tinglyste areal.


… og så er der også nettoarealet

Et tredje arealmål, som også ses i spil e,r nettoarealet. Nettoarealet dækker blot over den egentlige plads i lejligheden målt fra indersiden af væggene. Nettoarealet er altså den gulvplads, der ville være i en fuldstændig tom lejlighed.


Få adgang til mit komplette kursus i ejendomsinvestering - Kun 2.500 kr

Vil du lære at investere i ejendomme? Jeg har samlet al min viden i et 12 timers online kursus. Du får adgang til over 100 videolektioner som tager dig fra A-Z inden for ejendomsinvestering.
Læs mere her


Hvilket areal skal angives i lejekontrakten?

I en standardlejekontrakt for beboelse skal bruttoetageareal for boligen opgives, altså BBR-arealet. Det er offentligt og nemt at finde via Boligejer.dk. Det betyder også, at en lejer selv kan undersøge, om arealet i lejekontrakten er korrekt.


Dette emne gennemgår jeg i øvrigt også i mit online kursus i ejendomsinvestering.

Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.