VEU-godtgørelse og AMU-kurser for ejendomsinvestoren

VEU-godtgørelse og AMU-kurser for dig som er selvstændig med ejendomme

VEU-godtgørelse og AMU-kurser for dig som er selvstændig med ejendomme

VEU-godtgørelse og AMU-kurser for dig som er selvstændig med ejendomme - Læs mere om AMU-kurser og VEU-godtgørelse her. Du kan blive opkvalificeret og få dækket tabt arbejdsfortjeneste!

VEU-godtgørelse og AMU-kurser for ejendomsinvestoren

Af

|

Udgivet for 4 år siden

|

Ejendomsinvestering

Det er mit indtryk, at dette er en relativ ukendt mulighed for mange selvstændige. Kender du ikke noget til AMU-kurser og VEU-godtgørelse, så vil jeg anbefale dig at læse med her. Jeg har forsøgt at holde det kort og præcist, men det bagvedliggende lovstof er selvfølgelig mere komplekst, så betragt det her indlæg som en appetizer.


Hvad er et AMU-kursus?

I Danmark har vi et efteruddannelsessystem, hvor AMU-kurser er en af hjørnestenene. Det bliver både brugt til opkvalificering af arbejdsløse, så de kan tage et konkret job såsom taxachauffør, truckfører, kran og hejs mv., men også til generel efteruddannelse.


Hvis du arbejder med ejendomme og ønsker at have en større rolle i vedligeholdelsesdelen, så er der flere interessante kurser, du kan tage. Du kan bl.a. lære at stille stillads op, tage et lastbilkørekort eller få et truckcertifikat. Herudover er der en række kurser inden for rengøring, regnskab, bogføring og markedsføring, som også kan være relevante i forhold til driften af et ejendomsselskab. Faktisk spænder mulighederne lige fra kloakrørlægning til produktion af konfekt og servering af vin!


Du kan få det fulde overblik over alle AMU-kurser på efteruddannelse.dk.


Hvad koster et AMU-kursus?

De forskellige uddannelsessteder skilter typisk med to priser. En pris for AMU-målgruppen og så en pris for dem, som ikke er i AMU-målgruppen. Der er en markant forskel på de to priser, så det er væsentligt at vide, hvilken pris man selv skal betale.


Pris på AMU-kursus

Kilde: CELF.


Som udgangspunkt er du IKKE i AMU-målgruppen, hvis du har taget en videregående uddannelse og brugt den inden for de seneste 5 år. Er du ufaglært, har du en gymnasial baggrund eller en erhvervsuddannelse som tømrer, bager eller blomsterbinder, så er du i AMU-målgruppen. Jeg selv har en 2-årig HF, en konstabeluddannelse fra Forsvaret og en brandmandsuddannelse. Det betyder, at jeg er i AMU-målgruppen.


Hvis min virksomhed sender mig afsted i 5 dage med henblik på at tage teleskoplæsercertifikat, så vil det koste virksomheden 620 kr. i deltagerbetaling.


Få VEU-godtgørelse der dækker tabt arbejdsfortjeneste mv.

Det, som gør det hele særlig interessant, er VEU-godtgørelse. Hvis du ikke får løn under kurset, så kan du søge om VEU-godtgørelse. Hvis du får løn, så kan din virksomhed søge om VEU-godtgørelse. Jeg er både ejer og anset i mit ejendomsselskab, og jeg udbetaler derfor bare løn som sædvanlig. Derfor søger mit ejendomsselskab VEU-godtgørelse for de dage, hvor jeg er på kursus.


VEU-godtgørelse er 100% af maksimal dagpengesats. For en kursusdag på 7,4 timer vil jeg få cirka 870 kr. i godtgørelse (2019). Med udgangspunkt i teleskoplæsercertifikatet vil 5 dage på kursus give 4.350 kr. i VEU-godtgørelse retur til virksomheden. Gør jeg regnskabet op og trækker deltagerbetalingen fra, så er der 3.730 kr. tilbage til at dække min løn.


I mit tilfælde løber huslejebetalingerne ingen steder, fordi jeg er på kursus. Jeg skal naturligvis planlægge mit eksisterende arbejde uden om de dage, hvor jeg er på kursus, men ellers er der ikke de store udfordringer ved det. Kravet er blot: Du skal have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen.


Hvor nemt er det?

Det er faktisk meget nemt. Når du søger kurset, søger du samtidig VEU-godtgørelse. Den bliver udbetalt en god uges tid efter, at kurset er afsluttet. Det sker helt automatisk. I videoen herunder kan du se, hvordan jeg gør:Hvad gør jeg selv?

I 2020 regner jeg med at have 40 kursusdage. Jeg er tilmeldt brug af motorsav, teleskoplæsercertifikat, stilladsopsætning og mobil kran. Det ender med at give ejendomsselskabet en nettoindtægt på cirka 30.000 kr., når kursusudgifterne er trukket fra VEU-godtgørelsen.


I de dage kan jeg selvfølgelig ikke arbejde med at videreudvikle selskabet, men den eksisterende indtægt, altså huslejen, kommer som nævnt upåagtet af dette.


Du kan maksimalt få VEU-godtgørelse for 10 uger om året, som reglerne er i dag.


Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.