Skal jeg bruge en advokat, når jeg køber en bolig?

Mine erfaringer med berigtigelse og skødeskrivning

Mine erfaringer med berigtigelse og skødeskrivning

Mine erfaringer med berigtigelse og skødeskrivning - I det her indlæg deler jeg mine erfaringer med at få afsluttet en bolighandel. Hvem laver skøde, berigtigelse og refusionsopgørelse?

Skal jeg bruge en advokat, når jeg køber en bolig?

Af

|

Udgivet for 6 år siden

|

Ejendomsinvestering

I dette indlæg vil jeg dele mine erfaringer med at få gennemført en bolighandel. Altså den del, som foregår efter underskrifterne på købsaftalen er sat. Først vil jeg slå et par termer fast:


Skøde. Et skøde er et dokument, som i bund og grund er et ekstrakt af købsaftalen, og hvor de udlæg og byrder, der måtte være på ejendommen, er tilknyttet. Skødet registreres ved Tinglysningsretten og er dit officielle bevis på, at du ejer den konkrete ejendom, altså matrikel. Når du optager et lån i en ejendom, vil der blive tinglyst et pantebrev, som beviser, at långiver har pant i din ejendom.


Berigtigelse. Er den proces, som sikrer, at de aftaler, der er indgået i købsaftalen, bliver overholdt og gennemført. Typisk skal der deponeres en udbetaling til mægler, der skal udarbejdes et skøde, skødet skal underskrives af sælger og køber, salgssummen skal frigives, og der skal udarbejdes en refusionsopgørelse. Den virksomhed, som man hyrer til at berigtige en bolighandel, vil normalt også være den virksomhed, der udarbejder skødet og refusionsopgørelsen.


Refusionsopgørelse. I sin simpleste form er det blot et regneark, der regulerer betalinger tilknyttet ejendommen mellem køber og sælger. Eksempelvis betales grundskyld hvert ½ år, men hvis overtagelsesdatoen ikke er præcis på betalingsdagen, skal køber refundere en del af grundskylden til sælger. Alle disse betalinger opgøres og samles i refusionsopgørelsen.


Refusionsopgørelse

Uddrag fra en aktuel refusionsopgørelse


Skal jeg bruge boligadvokat til at gennemføre en bolighandel?

I gamle dage var skødeskrivning noget, som var forbeholdt advokater. I dag kan du gøre det selv, hvis du har mod på det. I det digitale tinglysningssystem kan du med NemID logge ind og gennem 15 – 20 skærmbilleder oprette et skøde og sende det til underskrift. Min anbefaling er dog at få en professionel til at gøre det. Der er en del ting, som man skal vide, hvordan skal gøres rigtigt. Der kan være forskellige erklæringer, f.eks. sommerhuserklæring, hvis du som mig køber lejligheder gennem et selskab, eller håndtering af pant til ejerforening m.v. Får du lavet en fejl, risikerer du at skulle betale ekstra tinglysningsomkostninger for at få lavet det om. Det har jeg selv prøvet...


Få adgang til mit komplette kursus i ejendomsinvestering - Kun 2.500 kr

Vil du lære at investere i ejendomme? Jeg har samlet al min viden i et 12 timers online kursus. Du får adgang til over 100 videolektioner som tager dig fra A-Z inden for ejendomsinvestering.
Læs mere her


Fordelen ved at bruge en advokat er, at de har en lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker, hvis de yder fejlagtig rådgivning. Du skal bare huske, at hvis du ønsker at være dækket fuldt ind under den, er det ikke nok bare at købe en advokat til bare at skrive skødet. Typisk har boligadvokater forskellige køberpakker, som starter ved ca. 8.000 kr. hos de billigste. Her vil de gennemgå handlens dokumenter og eksempelvis påpege forhold, du bør være opmærksom på. Det kan være, at det er besluttet, at området skal have kloakseparering inden for en bestemt årrække, og du i den forbindelse selv skal bekoste separering af kloak på din matrikel.


Hvis man ønsker den sikkerhed og tryghed, som en advokat kan give, og man ingen erfaring har med bolighandel ellers, så vil jeg altid vælge en lokal boligadvokat, der ofte vil være dyrere end dem, du kan finde via nettet. Grunden hertil er, at de ofte har mange års erfaring med bolighandel i lige præcis dit område. Jeg har selv oplevet en lokal boligadvokat, der praktisk talt havde været med til at sælge alle huse på vejen og nogle af dem endda flere gange, og der var bare adgang til en utrolig viden om en masse lokale forhold.


En anden mulighed er at benytte et firma, som ikke har en advokat tilknyttet. Der er efterhånden en del virksomheder, som tilbyder skødeskrivning, men hvor det ikke er en advokat, som står for det. Jeg bruger selv virksomheden NYT SKØDE til at håndtere mine handler i mit ejendomsselskab. Det har indtil videre fungeret nemt og upåklageligt, og den store forskel ift. en advokat er selvfølgelig prisen.


For et par år siden oplevede jeg en ejendomsmægler tilbyde at stå for skødeskrivning og berigtigelse for at få lukket en handel. Så det er også en mulighed og et produkt, som flere og flere ejendomsmæglere åbenbart tilbyder.


Jeg håber, mine erfaringer kan hjælpe dig med at beslutte, hvem der skal håndtere din bolighandel.


Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.