Skrevet af Casper Schneidereit . Udgivet for i kategorien aktier & valuta. Kan indeholde sponserede links.

Nyt mål – 1,5 millioner kroner investeret i udbytteaktier

Se hvilke udbytteaktier jeg har i min portefølje her

Som et led i min langsigtede strategi med at opbygge en portefølje af aktier, der kan skabe et stabilt og løbende afkast, er tidspunktet kommet til at kigge på udbytteaktier. De seneste 4 år er hovedparten af mine midler gået til købe investeringslejligheder. Da jeg indfriede mit foreløbige mål om 10 lejligheder i foråret 2018, kan jeg nu fokusere på at udbygge et andet investeringsben.

2018 har hidtil ikke budt på de store bevægelser i mine aktieporteføljer

Som det fremgår af min statusrapporter, er jeg for øjeblikket stort set ikke eksponeret mod aktiemarkedet. Hovedparten af de cirka 155.000 kroner, jeg har øremærket til aktier, står kontant. Den primære grund til jeg trak mig ud af aktiemarkedet i starten af 2018 skyldes det høje nivau, og det er stadigvæk højt i dag. Jeg vil ikke røre ved mine nuværende porteføljer, og jeg vil heller ikke begynde at investere fra de kontantbeholdninger, jeg allerede har opbygget. Derfor bliver alle indkøb til denne portefølje købt for nye midler, som jeg tjener gennem mit ejendomsselskab, mine websites og mit daglige arbejde.

Mine mål med denne portefølje

Det er mine private, frie midler som jeg vil investere og mit indledende mål er at investere mindst 12 x 10.000 kroner over det næste år. Det vil sige, at jeg hver måned vil investere mindst 10.000 kroner i en ny aktie eller udbyttebetalende investeringsforening.

I bedste compliance stil har jeg opsat følgende rammer for mine langsigtede mål med denne portefølje:

  • Omkring 100 forskellige aktier og investeringsforeninger
  • En samlet værdi på cirka 1,5 millioner kroner
  • En gennemsnitlig udbyttebetaling på 2% – 4% af porteføljeværdien
  • En samlet payout ratio på ikke over 80%.

Tilbagesøgning af dobbeltbeskatning

Et element jeg har meget fokus på er tid og administration herunder dobbeltbeskatning i forhold til at skulle tilbagesøge udenlandsk udbytteskat. Det ønsker jeg at rode mindst muligt med, og den simple måde er blot at holde sig til lande med en udbyttebeskatning på 15 procent.

Hvilke udbytteaktier vil jeg købe?

Jeg vil ikke bruge meget tid på at gennemgå og cherry picke de aktier, jeg tror, er de helt rigtige. Der er en del lister med udbyttendebetalende aktier, og til at starte med er der rigeligt med interessante muligheder at hente her. Fundamentet i denne portefølje bliver den store diversitet og spredning, hvorfor den enkelte aktie i sig selv ikke er så interessant.

Generelt synes jeg, at det er en god investeringsøvelse at inkorporere sit eget tidsforbrug som en udgift. Den tid jeg bruger på læse om aktier, er tid, som jeg ellers kunne have solgt og tjent penge på eller brugt sammen med min familie.

Børnepenge og feriepenge bliver vekslet til aktier

Da jeg er selvstændig, kan jeg i højere grad styre min indtægt. Jeg er eksempelvis ikke tvunget til at indbetale til pension eller feriepenge, og jeg kan derfor bruge en del af de mider til dette projekt.

Da mig og min kæreste i sin tid lagde grundstene til vores privatøkonomi og fandt ud af, hvor store faste omkostninger, vi ønskede, tog jeg ikke børnepenge med ind som en indtægt, og derfor er budgettet heller ikke afhængig af disse. En del af børnepengene går derfor også til at finansiere udbytteaktierne.

Resten tager jeg fra det beløb, som jeg udbetaler i løn til mig selv.

Lolland Bank bliver (næsten) min første aktie

Jeg har hidtil haft ”pligtaktier” i Lollands Bank (er du kunde med 10 aktier udløser det en række aktionærfordele). I 2017 udbetalte Lollands Bank et udbytte på 5 kroner / aktie (25%) og året før et udbytte på 10 kroner / aktie (50%). Kursen er dags dato 320 kroner, så der er ikke tale om en højtydende udbytteaktie. Upåagtet af dette har jeg udvidet min investering til 40 aktier som dermed får en samlet værdi på 13.200 kroner.

Data Værdi
Navn Lollands Bank
Antal 40 aktier
Kurs (d. 2/7-18) 326 kroner
Udbytte 2016 50% af overskuddet (10kr/aktie)
Udbytte 2017 25% af overskuddet (5kr/aktie)

Så mangler jeg blot cirka 110.000 kroner og 11 andre aktier før første milepæl er i hus.

Stil et spørgsmål eller skriv en kommentar herunder   |   Vi støtter