Sådan får du den bedste pris på nyt tag

Derfor blev jeg medejer af Compara A/S (nyt tag)

Derfor blev jeg medejer af Compara A/S (nyt tag)

Derfor blev jeg medejer af Compara A/S (nyt tag) - I det her blogindlæg fortæller jeg, hvordan du får den rigtige tagløsning til den bedste pris.

Sådan får du den bedste pris på nyt tag

Af

|

Udgivet for 4 år siden

|

Aktier

I det her indlæg vil jeg fortælle mere om Compara. Compara er grundlæggende en dygtig byggerådgivningsvirksomhed, som jeg er ansat i og medejer af.


Pris på nyt tag

Hvis du er landet på denne artikel, fordi du gerne vil beregne en pris på nyt tag, så kan du bruge tagberegneren fra Compara.dk - klik her


Hvad og hvem er Compara?

Compara er en byggerådgivningsvirksomhed. Det vil sige, at vi tegner, projekterer, laver myndighedsbehandling og fører tilsyn med byggesagerne. Vi er ikke udførende part, men vi har i stedet et netværk med ca. 40 entreprenører, hvor opgaverne kommer i udbud. På den måde sikrer vi, at kunden får den bedste pris.


Tilbygninger, ny 1. sal samt nyt tag er vores 3 hovedområder. Herudover laver vi også facaderenovering, og vi kan ligeledes indgå som part i mere specialiserede byggesager. Vi henvender os både til den private person, som skal have skiftet et mindre eternittag på sit parcelhus og til andelsboligforeningen, der skal have lagt nyt tag på flere ejendomsblokke.


Compara blev grundlagt i 2006 og har i dag ca. 10 ansatte på kontoret, der ligger i Søborg. Virksomheden består af 4 bygningskonstruktørelever i studiejob, som håndterer kundehenvendelser, en tegnestue med 2 bygningskonstruktører, en tagafdeling med 1 arkitekt og yderligere 2 bygningskonstruktører ansat samt mig selv. Herudover har vi løbende bygningskonstruktørelever i praktikforløb som et led i deres uddannelse.


I videoen herunder kan du høre mere om Compara med udgangspunkt i nyt tag - den tager under 2 minutter:Se priser på nyt tag på Compara.dk - klik her


Hvor mange byggesager håndterer vi på årsbasis?

På årsbasis laver vi omkring 100-110 nye tage og er herudover involveret i 30-40 tilbygninger og nye 1. sale.


Min rolle hos Compara

Jeg selv har været tilknyttet Compara siden slutningen af 2014. Mine opgaver har primært været udvikling samt håndtering og drift af vores it-systemer. Foruden de gængse systemer til at håndtere filer og e-mails har vi også flere specialudviklede it-systemer. Det drejer sig bl.a. om et IT-system, der håndterer alle vores udbud samt et skræddersyet CRM-system, som jeg har programmeret, og som håndterer alle vores kundehenvendelser. Slutteligt har jeg udviklet vores website, som er tæt koblet sammen med CRM-systemet.


Jeg står ligeledes for al markedsføring, og jeg er også tilknyttet kundeservice. Generelt er min opgave at håndtere alt det, som ikke er en del af bygge- og tegneopgaverne.


For mig er Compara en spændende arbejdsplads, da virksomheden bygger på optimering og automatisering gennem samspillet af flere forskellige IT-systemer, som jeg løbende kan få lov til at præge og udvikle. Vi er med andre ord en blanding af en konventionel håndværksvirksomhed og en moderne IT-virksomhed.


Ved at effektivisere vores drift gennem IT, er vi blevet særdeles konkurrencedygtige på både kvalitet og pris. Derfor kan vi også sikre vores kunder en bedre kvalitet til en lavere pris! Det vil jeg gerne uddybe herunder:


Hvorfor kan Compara sikre bedre priser?

Det er der faktisk en del grunde til. De væsentligste har jeg listet op herunder med udgangspunkt i, at der skal laves nyt tag:


Vores byggerådgivere kender entreprenørerne og deres kalendere rigtig godt

Vi har hele tiden fingeren på pulsen, hvad angår travlhed og spidsperioder. En entreprenør, som har rigtig travlt med flere igangværende tagsager, vil typisk ikke være særlig motiveret for at give en skarp pris. Omvendt vil en entreprenør, som er ved at få luft i kalenderen, være mere motiveret for at give en god pris, så medarbejderne kan holdes beskæftigede.


Vi har adgang til en lang årrække udbudsstatistik, som vi har opsamlet og bearbejdet siden 2006

Vi kan i detaljer se, hvilke entreprenører som giver skarpe og konkurrencedygtige priser på konkrete tagprojekter. Èn entreprenør kan være dygtig til simple eternittage og derfor give gode priser på det, mens han har det sværere ved at holde omkostningerne i bund på komplicerede eternittage. Andre har en tendens til at give gode priser på etplanshuse og andre igen har egen lift, stillads, teleskoplæsser m.v., så de kan give skarpe priser på huse med flere etager. Den viden benytter vi naturligvis, når vi sender opgaverne i udbud.


Vores byggerådgiver har været inde og behandle alle problemstillinger ved den konkrete byggesag, også de mere komplekse, hvor løsningen altså er udpenslet for entreprenøren. Hvis en entreprenør er usikker på en løsning eller kundens ønsker, så vil det også afspejle sig i en højere pris, så entreprenøren sikrer sig selv bedst muligt. Når Compara står for udbudsmaterialet, har entreprenøren ikke behov for at gå med livrem og seler i deres tilbudsgivning, og det giver bedre priser.


Vi laver et gennemarbejdet udbudsmateriale, som er 100% afstemt med kundens ønsker

Den første samtale, forventningsafstemning, mulige løsninger og drømme, det økonomiske aspekt, den første gennemgang af taget osv. Alt det tager vi os af i Compara! Der bliver generelt brugt mange ressourcer på at håndtere kundehenvendelser, tale med mulige kunder, holde møder og meget mere. Hovedparten af de henvendelser, vi får, udspringer ikke i et motiv om at få skiftet taget inden for kort tid. Nogen er i tvivl om, hvorvidt det er en tagudskiftning eller tagreparation, som de skal have. Andre vil gerne have input til pris på tagudskiftning på et hus, som de overvejer at købe. Alt det tager vi os af!


Vi har et optimeret setup

Vi har et velafprøvet og optimeret setup, hvor vi er vant til at håndtere mange kundehenvendelser. Vi har 4 bygningskonstruktørelever, som håndterer alle kundeforespørgsler efter studie, som typisk er efter normal arbejdstid, hvor folk har tid og mulighed for at tale. Det hele sker igennem et internt udviklet system, som er skræddersyet præcist til vores behov og vores opgavetyper. Deres opgave er indledningsvis at afstemme økonomi, løsning, forventninger og tidshorisont. Er der et potentielt match, så laver de også mødeaftaler med vores byggerådgivere ude hos kunden. Byggerådgiverne gennemgår på mødet det nuværende tag, tager billeder og skriver notater, som de bruger til at lave arbejdsbeskrivelsen med. Slutresultatet af det arbejde, som vi laver, er seriøse opgaver fra seriøse kunder, der uden tvivl skal have skiftet deres tag. Entreprenørerne sparer med andre ord en masse tid og energi, da vi har lavet et stort forarbejde. Det vi er rigtig effektive til.


Vi sikrer et solidt aftalegrundlag

Et solidt aftalegrundlag er en fordel for både kunde og entreprenør. Som tidligere nævnt har vi lavet en udførlig arbejdsbeskrivelse, der nøgternt beskriver, hvordan arbejdet skal laves. Der er kontrakt, og alt er afstemt mellem entreprenør og kunde. Det betyder også, at entreprenøren ved, at der typisk ikke skal bruges tid og ressourcer på at håndtere tvivlsspørgsmål og manglende afstemning af forventninger.


Samlet set laver Compara et stort kvalificeringsarbejde på vegne af entreprenørerne. Vi sikrer et godt aftalegrundlag, og vi har et solidt indblik i styrker og svagheder ved de enkelte entreprenører, ligesom vi også har fingeren på pulsen, hvad angår travlhed og ledighed rundt omkring. Disse årsager er grunden til, at vi kan hente en bedre pris hjem på bl.a. tagudskiftninger.


Hvorfor kan Compara sikre en bedre løsning?

Én ting er prisen, noget andet er kvaliteten. Vi bryster os af at kunne levere et solidt og kvalitativt produkt. Det er der flere grunde til:


Vi er godt uddannede

Vores rådgivere har typisk en håndværksmæssig baggrund som enten udannet murer eller tømrer med flere års erfaring og har herudover taget den 3½-årige uddannelse til bygningskonstruktør. I vores medarbejderstab har vi også en uddannet arkitekt. Vi har altså både den praktiske og teoretiske baggrund på plads.


Vi er specialiserede

Vi har været involveret i tusindvis af sager, siden vi startede i 2006. Vi har rådgivere, der kun tager sig af eternittage, andre som kun tager sig af tegltage, og så er der dem, som har stor erfaring med tagløsninger til større ejendomme såsom boligforeninger, andelsboligforeninger, lejlighedsejendomme mv. Det giver os en ekspertviden, som sikrer, at vi kan levere en meget høj kvalitet.


Det er os, som beskriver, hvordan taget skal laves

Det gør vi i arbejdsbeskrivelsen, som dikterer ned til sidste skrue, hvordan opgaven skal løses. Den udarbejder vi i samråd med kunden. Da vi ikke også har rollen som den udførende part, kan vi gøre det på et objektivt grundlag uden andre motiver end at sikre den bedste kvalitet til den bedste pris.


Vi stiller store, men rimelige krav til entreprenørene

Før man kan komme ind i vores netværk og byde på vores opgaver, skal man opfylde en lang række krav og betingelser. Som minimum skal virksomheden have eksisteret 1 regnskabsår. Herudover skal virksomheden have lagt min. 5 tegl- eller eternittage som hovedentreprenør. Entreprenøren skal have gyldig erhvervsforsikring, ligesom entreprenøren skal være medlem af en anerkendt byggegarantiordning (Dansk Håndværks Garantiordning eller Dansk Byggeri). Desuden skal rådgivere fra Compara have mulighed for at se og gennemgå 3 tidligere byggeprojekter for at se, om kvaliteten er god nok. Efter udført projekt evaluerer vi entreprenøren på en række punkter sammen med kunden. Det drejer sig om kvaliteten af arbejdet, evnen til at overholde aftaler, oprydning og byggepladsorden. Vi bruger mange ressourcer på at sikre os, at de entreprenører, vi samarbejder med, kan deres kram.


Vores entreprenører er glade for samarbejdet med os

Det betyder, at det ikke kun er den enkelte kunde, men hele relationen til Compara og dermed muligheden for at få nye opgaver, som er på spil. Det er ikke usædvanligt i byggebranchen, at sager bliver syltede, hvis entreprenøren pludselig får mulighed for at løse hasteopgaver med større avance. Det oplever vi ikke hos vores kunder. Herudover har vi også formalia og jura på plads. Vi laver en entreprisekontrakt mellem kunde og entreprenør. Heri står der blandt andet, at entreprenøren skal betale en ”dagsbod” på 1.000kr./dag ved forsinkelser.


Vi kan lave tilsyn

Som bygherre har du mulighed for at hyre os til at lave tilsyn med byggeprojektet. Vi kan lave tilsyn under byggeprocessen, ligesom vi også kan lave sluttilsyn. På den måde er du helt sikker på, at alt er lavet, som arbejdsbeskrivelsen foreskriver. Vi påtager os gerne rollen som djævlens advokat med de faglige øjne.


Afrunding

Det var en kort beskrivelse af Compara, hvad vi laver, og hvordan vi arbejder. Du er altid velkommen til at kontakte os på 32 10 10 77 eller sende en mail direkte til mig på cs@compara.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.

Hør her, hvad en af vores kunder fortæller, eller se nogen af vores mange referencer her.Min vej til Økonomisk uafhængighed - status per 1. marts 2022

FIRE

76%

EJENDOMME: 19 LEJEMÅl
AKTIER: 250.267,00 kr.
CROWDLENING: 94.456,00 kr.

35.500,00 kr.

overskud fra investeringer

marts 2022

35.500,00 kr.

Der er 3 år, 4 måneder og 28 dage til jeg er økonomisk uafhængig (som 40-årig)

Sådan investerer du i billige ejendomme

Jeg har lavet et +12 timers videokursus som gennemgår ALT, hvad jeg ved og har lært om ejendomsinvestering.